Λιθίαση της Ουροδόχου Κύστης

Στην περίπτωση της ύπαρξης λίθων στην Ουροδόχο Κύστη, η οποία παρουσιάζεται κυρίως σε άνδρες ασθενείς μεγαλύτερης ή προχωρημένης ηλικίας, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό, οι λίθοι κρυσταλλώνονται και σχηματίζονται στην ουροδόχο κύστη, λόγω της αδυναμίας της αποτελεσματικής αποβολής των ούρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι λίθοι αυτοί, διαφέρουν από τους ίδιους λίθους οι οποίοι ανευρίσκονται στους νεφρούς ή στους ουρητήρες.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δημιουργούνται από τον διογκωμένο προστάτη που μπορούμε να συναντήσουμε σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, και τα συμπτώματά είναι οι ουρολοιμώξεις, η διακοπή της ροής των ούρων (μερική ή ολική), πόνος στο πέος κατά την ούρηση, αδυναμία ούρησης (δυνατότητα ούρησης από ορισμένες θέσεις), και αίμα στα ούρα (αιματουρία). Έτσι, τα ούρα συσσωρεύονται στην ουροδόχο κύστη και σταδιακά τα άλατα σχηματίζουν ιζήματα τα οποία εγκαθίστανται στην ουροδόχο κύστη χωρίς τη δυνατότητα αποβολής τους, και με τη σειρά τους δημιουργούν τους λίθους.

Εάν οι λίθοι διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο, χωρίς να έχουν διογκωθεί αρκετά, είναι συνήθης η αποβολή τους μέσω της ούρησης, χωρίς επεμβατική θεραπεία.

Η συνηθέστερη επέμβαση είναι η ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουροδόχου κύστης. Με ένα ειδικό όργανο, το κυστεοσκόπιο, εντοπίζεται ο λίθος που προκαλεί την απόφραξη και, με ειδική τεχνική και κατάλληλους χειρισμούς, θρυμματίζεται άμεσα με τη χρήση βαλλιστικής, υπερηχοϊκής ή laser ενέργειας ανάλογα με τη θέση, το σχήμα και τη σύσταση του λίθου.

Σε διαφορετική περίπτωση, η ενδεικνυόμενη θεραπεία για την αντιμετώπιση των λίθων στην ουροδόχου κύστη, είναι η Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) όπου η θραύση του λίθου πραγματοποιείται με κρουστικά κύματα. Γίνεται συνήθως πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή και μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ποσοστό που φτάνει το 90%.

  • Λιθίαση Ουροδόχου κύστεως