Λιθίαση των Νεφρών ( Νεφρολιθίαση )

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι για νεφρικούς λίθους μεγέθους μέχρι 5-6mm,οι οποίοι δεν δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις – τοπικές στο νεφρό ή γενικότερες στον οργανισμό όπως πόνος, υδρονέφρωση, λοιμώξεις, πυρετός – ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουμε τίποτα περισσότερο από την ετήσια παρακολούθηση με υπέρηχο.

Οι νεφρικοί λίθοι που πλησιάζουν σε μέγεθος τα 10mm (1cm), ή μεγαλύτερους, ασχέτως αν δημιουργούν ή όχι τοπικά ή γενικά προβλήματα, πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL): Πραγματοποιείται θραύση του λίθου με κρουστικά κύματα. Γίνεται συνήθως πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή και μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ποσοστό που φτάνει το 90%. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν λίθοι που δεν μπορούν να σπάσουν με την εξωσωματική λιθοτριψία και άλλοι που δεν πρέπει.
 • Ουρητηροσκόπηση και ενδοσωματική λιθοτριψία (URS): Χρησιμοποιείται για λίθους που βρίσκονται στον ουρητήρα. Το ουρητηροσκόπιο μέσω της ουρήθρας και της κύστης εισέρχεται στον ουρητήρα μέχρι τον λίθο, όπου ειδικοί λιθοτρίπτες σπάζουν τον λίθο, και αφαιρούνται τα θραύσματά του. Οι πιο σύγχρονοι λιθοτρίπτες είναι οι laser λιθοτρίπτες.
 • Ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική (RIRS): Δια μέσω ουρήθρας, κύστης και ουρητήρα, το άκαμπτο ή το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο εισέρχεται στις κοιλότητες του νεφρού, «βλέπει» τον λίθο και με τη χρήση του laser τον κονιορτοποιεί – τον μετατρέπει σε σκόνη.
 • Διαδερμική νεφρολιθοτριψία (PCNL): Χρησιμοποιείται για μεγάλους λίθους του νεφρού ή λίθους του νεφρού που δεν σπάνε με την εξωσωματική λιθοτριψία. Μέσω μιας οπής διαμέτρου 1 cm που γίνεται από το δέρμα μέχρι το νεφρό, εισάγεται το νεφροσκόπιο, ανευρίσκεται ο λίθος, σπάζει με υπερηχοϊκή, βαλλιστική (ή συνδυασμός των δύο) ενέργεια και στην συνέχεια αφαιρείται από το «διαδερμικό τούνελ».
 • Ενδοσκοπική συνδυαστική ενδονεφρική χειρουργική (ECIRS): Ταυτόχρονη PCNL και RIRS.
 • Λιθόλυση per os: από του στόματος θεραπεία μόνο για τους νεφρικούς λίθους ουρικού οξέως.

Οι παράμετροι επιλογής της μεθόδου αντιμετώπισης είναι πολλαπλές όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:

Παράμετροι επιλογής μεθόδου αντιμετώπισης της Νεφρολιθίασης

Για να μειωθεί λοιπόν στο ελάχιστο η ταλαιπωρία του ασθενούς βασική συνθήκη είναι

 • σωστή διαχείριση του λίθου
 • σωστή στρατηγική αντιμετώπισής του
 • σωστά βήματα

έτσι έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα με το μικρότερο δυνατό κόστος υγείας και όχι μόνο.

Θα πρέπει να υπάρχει ο απόλυτος συνδυασμός γνώσεων, εμπειρίας, ικανότητας, τεχνολογικού εξοπλισμού.

 • Ελεύθερος λίθου (Stone-free rate) 95-100%
 • Επιπλοκές <1%
 • Νοσηλεία 12-48h

diadermiki

 • Εύκαμπτη διαδερμική νεφρολιθοτριψία