Λιθίαση των Ουρητήρων

Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε πως οι λίθοι, έπειτα από το σχηματισμό τους, έχουν προωθηθεί μέσα στην ουροποιητική οδό, και παρακωλύουν ή φράσουν την ουροποιητική οδό με συνέπεια να δημιουργείται άμεσα κίνδυνος της νεφρικής λειτουργίας.

Είναι σύνηθες σε περιπτώσεις λιθίασης των ουρητήρων να επακολουθεί και επεισόδιο κολικού του νεφρού, το οποίο συνοδεύεται από οξύ πόνο του ασθενούς, ο οποίος δεν υποχωρεί έως ότου ο λίθος αποβληθεί αυτόματα από τον οργανισμό με τη διαδικασία της ούρησης, ή με άμεση επέμβαση χειρουργού ουρολόγου, ο οποίος θα παρέμβει και θα αφαιρέσει το λίθο με έναν εκ των παρακάτω 3 τρόπων:

  • Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL): Πραγματοποιείται θραύση του λίθου με κρουστικά κύματα. Γίνεται συνήθως πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή και μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ποσοστό που φτάνει το 90%. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν λίθοι που δεν μπορούν να σπάσουν με την εξωσωματική λιθοτριψία.
  • Ουρητηροσκόπηση και ενδοσωματική λιθοτριψία: Χρησιμοποιείται για λίθους που βρίσκονται στον ουρητήρα. Το ουρητηροσκόπιο μέσω της ουρήθρας και της κύστης εισέρχεται στον ουρητήρα μέχρι τον λίθο, όπου ειδικοί λιθοτρίπτες σπάζουν τον λίθο και αφαιρούνται τα θραύσματά του. Οι πιο σύγχρονοι λιθοτρίπτες είναι οι laser λιθοτρίπτες.
  • Διαδερμική ουρητηρολιθοτριψία: Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η ανιούσα προσπέλαση του ουρητήρα οπότε και γίνεται αναγκαία η διαδερμική προσπέλαση του νεφρού και στη συνέχεια η κάθοδος του εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου στον ουρητήρα μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο λίθος.