ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δρ. Τζούμας Σπυρίδων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • Σ. Τζούμας, A. Γρηγοράκης, Β. Κυρίκος, Ι. Ξωξάκος, Α. Τσιότρας, Δ. Μαλόβρουβας
  Διαδερμική νεφρολιθοτριψία σε θέση Valdivia σε ασθενή με πεταλοειδή νεφρό – Tips and Tricks
  20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 2010, Λεμεσός, Κύπρος
 • M. Santirocco, A. Rippa, M. Morcaldi, N. Sebastio, F. Gatta, G. Tota, V. Ricci Barbini, S. Tzoumas
  L’ approccio combinato (ureterorenoscopia e percutanea) nella calcolosi renoureterale complessa
  Societa Italiana di Urologia (SIU) Congresso del Centenario, 22-28 Σεπ 2008, Ρώμη, Ιταλία
 • Σ. Τζούμας, A. Rippa, P. Daels
  PCNL σε ύπτια θέση: μέθοδος εκλογής;
  19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 2008, Χαλκιδική
 • A. Rippa. S. Tzoumas, E. Beccia, N. Sebastio, A. Rosati, C. Visconti*, L. Varano*, V. Ricci Barbini
  U.O. Urologia IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
  S. Giovanni Rotondo (FG) * Divisione di Anestesia e Rianimazione II
 • Casa sollievo della Sofferenza, S. Giovanni Rotondo (FG)
  La percutanea in decubito supino: la scoperta dell’acqua calda. Strategie ed indicazioni
  XIX Congresso, Società Apulo Lucana di Urologia, Apr 2007, Foggia, Ιταλία
 • S. Tzoumas, M. Croce, E. Ricci Barbini, N. Sebastio, V. Ricci Barbini
  U.O. Urologia IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – S. Giovanni Rotondo (FG)
  Trattamento percutaneo di calcolosi pielica a stampo in rene a ferro di cavallo
  Auro.it, XII Congresso Nazionale, Oct 2005, Genova, Ιταλία
 • G. Cretì, N. Sebastio, M. Santodirocco, S. Tzoumas, M. Bisceglia, P. Cristalli, P. Guacci, A. Gatta, V. Ricci Barbini (San Giovanni Rotondo)
  Duplicità pieloureterale incompleta ad «Y»: megauretere di entrambi i pieloni da severa ostruzione della giunzione uretero-vescicale comune. Presentazione clinica e trattamento precoce post-natale
  Società Italiana di Urologia Pediatrica, XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia Pediatrica, 27-28 Maggio 2005, Riccione, Ιταλία
 • Rippa, A., Pedesini, M., Tzoumas S., Inferrera, A., Consolazione, G.
  Tratamiento Endourologico De Los Diverticulos Renales Sintomaticos
  Unità Operativa Di Urologia. Centro Di Endourologia Chirurgica E Litotrissia Extracorporea. Policlinico Di Monza – Monza (Milano) – Italia
  LXIX Congresso Nacional De Urologia, Jun2004, Oviedo, Ισπανία
 • Rippa A, Tzoumas S, Tura M, Consolazione G, Biancorosso S
  Acucise at work: endoscopic overview in the strictures of urinary way
  3° Congresso Nazionale, Società Italiana di Endourologia, 7-9 Aprile 2003, Bari, Ιταλία
 • Rippa A, Tzoumas S, Tura M, Consolazione G, Biancorosso S, Morana F
  Rara ostruzione dinamica del giunto pieloureterale
  3° Congresso Nazionale, Società Italiana di Endourologia, 7-9 Aprile 2003, Bari, Ιταλία
 • Rippa A, Pedesini M, Tzoumas S, Tura M, Inferrera A, Consolazione G
  Ruolo della TUR nella terapia radicale endoscopica del carcinoma prostatico
  3° Congresso Nazionale, Società Italiana di Endourologia, 7-9 Aprile 2003, Bari, Ιταλία
 • Rippa A, Tzoumas S, Tura M, Consolazione G, Biancorosso S, Pedesini M
  Il calcolo pielico «border line»: ESWL o PCN o URS?
  3° Congresso Nazionale, Società Italiana di Endourologia, 7-9 Aprile 2003, Bari, Ιταλία
 • Rippa A, Tzoumas S, Tura M, Consolazione G, Biancorosso S
  L’approccio combinato (URS-PCN) nella calcolosi renoureterale multipla
  3° Congresso Nazionale, Società Italiana di Endourologia, 7-9 Aprile 2003, Bari, Ιταλία
 • Rippa A, Tzoumas S, Tura M, Inferrera A, Consolazione G
  Decubito prono e supino a confronto nell’accesso percutaneo al rene
  3° Congresso Nazionale, Società Italiana di Endourologia, 7-9 Aprile 2003, Bari, Ιταλία
 • Rippa A, Tzoumas S, Tura M, Consolazione G, Biancorosso S
  La nefrostomia a «U» nella nefropessi percutanea
  3° Congresso Nazionale, Società Italiana di Endourologia, 7-9 Aprile 2003, Bari, Ιταλία
 • Rippa A, Tzoumas S, Tura M, Inferrera A, Consolazione G, Biancorosso S
  Calcolosi caliciale periferica di difficile accesso percutaneo: tecniche e strategie operative
  3° Congresso Nazionale, Società Italiana di Endourologia, 7-9 Aprile 2003, Bari, Ιταλία
 • Rippa A, Pedesini M, Tzoumas S, Tura M, Inferrera A, Consolazione G, Biancorosso S
  La nefrostomia «fai da te»: economica, razionale, personalizzata
  3° Congresso Nazionale, Società Italiana di Endourologia, 7-9 Aprile 2003, Bari, Ιταλία
 • Rippa A, Tzoumas S, Tura M, Consolazione G, Biancorosso S
  La puntura renale percutanea: regole ed errori in 1503 interventi
  3° Congresso Nazionale, Società Italiana di Endourologia, 7-9 Aprile 2003, Bari, Ιταλία
 • Rippa A, Tzoumas S, Tura M, Inferrera A, Consolazione G
  La puntura percutanea: decubito prono e supino a confront
  3° Congresso Nazionale, Società Italiana di Endourologia, 7-9 Aprile 2003, Bari, Ιταλία
 • Rippa, S. Tzoumas, S. Biancorosso, G. Consolazione
  VIDEO FORUM (VF-30)
  Special percutaneous approach in caliceal peripherical lithiasis: operative techniques and strategies
  Policlinico di Monza-Urologia—Policlinico di Monza
  Journal of Endourology. August 1, 2002, 16(supplement 1): 220-232.
 • Rippa A., Pedesini M.P., Tzoumas S., Consolazione G., Inferrera N.
  Calcolosi caliciale inaccessibile: trucchi e tecniche nella chirurgia percutanea
  74° Congresso Nazionale, Società Italiana di Urologia, 2001, Cagliari, Ιταλία
 • Rippa A, Sangalli C, Nicolai N, Arena D, Tzoumas S, Franch L.
  Improvement of endoscopic resection procedures in relation to the volume of prostatic adenoma
  Chir Ital. 1998;50(1):25-31. Italian.
 • Del Boca C, Colloi D, Guardamagna A, Bolis C, Giuberti AC, Tzoumas S, Ferrari C.
  Our experience with prostatic incision (TUIP) with local anesthesia
  Arch Ital Urol Androl. 1997 Feb;69(1):23-8. Italian.
 • Pisani E, Montanari E, Deiana G, Trincheri A, Zanetti G, Tzoumas S,
  Robotized prostate biopsy.
  Minimally Invas Ther 1995; 4:289-291
 • Montanari E, Trinchieri A, Deiana G, Zanetti G, Guarneri A, Tzoumas S, Bernardini P.
  Echo-guided retropneumoperitoneum in laparoscopic renal surgery
  Arch Ital Urol Androl. 1994 Sep;66(4 Suppl):203-6. Italian.
 • Montanari E, Tzoumas S, Deiana G, Cogni M, Guarneri A, Zanetti G, Austoni E.
  Dynamic renal echography versus urography in the follow-up of patients who have undergone ureterosigmoidostomy
  Arch Ital Urol Androl. 1994 Sep;66(4 Suppl):119-22. Italian.
 • Montanari E, Deiana G, Cogni M, Guarneri A, Tzoumas S, Trinchieri A, Gelosa M, Austoni E.
  Validity of superficial echography in the study of urethral pathology
  Arch Ital Urol Androl. 1994 Sep;66(4 Suppl):113-7. Italian.
 • G. Deiana, F. Mantovani, E. Montanari, M. Cogni, S. Tzoumas, F. Colombo, G. Mastromarino, D. Vecchio, L. Canclini O. Fenice, Edoardo Austoni
  Guida eco-scintigrafica con MAG 3 nella strategia terapeutica delle dilatazioni ureterali.
  Atti del 67° Congresso Nazionale S.I.U., pp. 81, 1994.
 • Ceresoli A, Zanetti G, Seveso M, Trinchieri A, Meligrana C, Guarneri A, Tzoumas S, Pisani E.
  Treatment of adult primary uncomplicated nocturnal enuresis by pelvic floor training and behaviour modification therapy.
  Arch Ital Urol Androl. 1993 Oct;65(5):561-2.
 • Ceresoli A, Zanetti G, Seveso M, Bustros J, Montanari E, Guarneri A, Tzoumas S
  Perineal biofeedback versus pelvic floor training in the treatment of urinary incontinence.
  Arch Ital Urol Androl. 1993 Oct;65(5):559-60.
 • Ceresoli A, Seveso M, Zanetti G, Meligrana C, Trinchieri A, Guarneri A, Tzoumas S, Austoni E.
  Treatment of urinary incontinence in the patient operated on for benign prostatic hyperplasia
  Arch Ital Urol Androl. 1993 Oct;65(5):555-58