Συνέδρια

Δρ. Τζούμας Σπυρίδων

Συνέδρια

 • 33rd World Congress of Endourology and SWL, London, UK, 1-4 October 2015
 • 22ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης, 16-19 Οκτωβρίου 2014
 • 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 11-14 Οκτωβρίου 2012
 • 30th World Congress of Endourology and SWL, Istanbul, Turkey, 4-8 September 2012
 • 20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Λεμεσός, Κύπρος, 23-27 Οκτωβρίου 2010
 • 27th World Congress of Endourology & SWL, Μόναχο, Γερμανία – 6-10 Οκτωβρίου 2009
 • 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική, Οκτώβριος 2008
 • ΧΙΙ° Congresso Nazionale AURO.IT. Genova, Ιταλία – 19-22 Οκτωβρίου 2005
 • Congresso Regionale AURO.IT. Puglia “Diagnosi, Trattamento, Follow-up e Profilassi della Calcolosi delle Vie Urinarie”. Bari, Ιταλία – Φεβρουάριος 2005
 • Workshop in Urologia. Università Carlo Cattaneo – LIUC. Castellana Varese, Ιταλία – Νοέμβριος 2004
 • ΧΧ° World Congress on Endourology and Shockwave και XVIII° Basic Research Symposium. Genova, Ιταλία – Σεπτέμβριος 2002
 • “Staghorn calculi of the kidney – Therapeutic application” και “Treatment of ureteric calculi”. Hellenic Urological Association. Αθήνα – Δεκέμβριος 2001
 • ΙΙ° Workshop on Endourology in preparazione del XX° World Congress on Endourology. Frascati Ρώμη, Ιταλία – Φεβρουάριος 2001
 • Changing Perspectives on Prostate Disease. Ρώμη, Ιταλία – 16-18 Φεβρουαρίου 2001
 • ΧΙΙ° Congresso Società Italiana Andrologia: “Attualità, Diagnosi, Terapia del Varicocele”. Novara, Ιταλία – 25 Μαρτίου 2000
 • “Giornata Italiana di RadioUrologica”. Ρώμη, Ιταλία – Ιανουάριος 2000
 • Incontri con i Docenti SIDEURO: “Carcinoma della Prostata localizzaato. Nuove Frontiere Terapeutiche”. Policlinico di Monza. Monza, Ιταλία – 11 Σεπτεμβρίου 1999
 • Convegno di Endourologia in Diretta “WHAT’S NEW?”. Divisione Urologica Policlinico Sant’ Orsola – Malpighi. Bologna, Ιταλία – Μάϊος 1999
 • Congresso Internazionale: “Trattamento Conservativo dei Tumori Vescicali localmente Infiltranti”. Divisione Urologia Azienda USL Parma. Parma, Ιταλία – 13 Ιουνίου 1998
 • “Giornata Italiana di RadioUrologia”. Ρώμη, Ιταλία – Φεβρουάριος 1997
 • IV° Mediterranean Congress of Urology. Ρόδος – Σεπτέμβριος 1995
 • Χ° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecografia Urologica Endrologica Nefrologica. Sassari, Ιταλία – 21-24 Απριλίου 1994
 • II° Meeting di VideoUrologia Oncologica. Allessandria, Ιταλία – Απρίλιος 1993
 • Urologia in Europa – Istituto di Urologia dell’ Università di Milano (1993, 1994, 1995, 1996). Milano, Ιταλία